top of page

ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ 2021 'ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ' ਦੇ DfE ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਉ ਲੈਣਾ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ, ISA ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

PARENT SAFE:  Keeping children safe online & beyond

ParentSafe.png

Parent Zone

ParentZone.png

How to keep your child safe online

Safe Online.png
esafety.jpg

Online Tutors: keeping children safe

Online Tutors.png

Digital 5 a day

5 a day.png
Advice UK Chief Medical Officer.png
Copy of IMG_1927_edited.jpg

ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਸਟੇ ਸੇਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, NSPCC ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। https://www.nspcc.org.uk/what-we-do/about-us/partners/nspcc-o2-online-safety-partnership/

Six Top Tips for Parents.png
Staying-safe-online.jpg
bottom of page