top of page

ਪੀ.ਈ

ਪਾਠਕ੍ਰਮ
ਡਰਾਈਵਰ

ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ
ਹੋਰੀਜ਼ਨਜ਼

ਇੱਛਾਵਾਂ
ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

ਗਲੋਬਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁੱਲ
ਗਲੋਬਲ, ਸਥਾਨਕ, ਭਾਈਚਾਰਾ
ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ
ਭੂਗੋਲਿਕ ਗਿਆਨ

ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਚਾਰਕ

ਸਪਸ਼ਟ ਬੁਲਾਰੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ 

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਡਰਾਈਵਰ

bottom of page