top of page

ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ

ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ  ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Booktime.png
Staying-safe-online.jpg

ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

Pupils.png

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

Parents.png
bottom of page