top of page

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

Cranbrook ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

ਡਰਾਈਵ

ਇਲਫੋਰਡ

ਐਸੈਕਸ

IG1 3PS

 

ਫ਼ੋਨ:

0208 518 2562

 

ਈ - ਮੇਲ:  admin.cranbrookprimary@redbridge.gov.uk

 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

bottom of page